NOUA NOASTRĂ BISERICĂ

25 Martie 2017, Buna Vestire - Prima Sfântă Liturghie în Biserica noastră cea nouă


Sfârşit de slujire în Blanchardstown - 19 Martie 2017
Început de slujire în biserica noastră parohială nouă - 25 Martie 2017

22 Octombrie 2017, Sfinţirea noului Chivot al Bisericii
Cu multă însufleţire am săvârşit în această zi Sfinţirea noului Chivot care de acum înainte va străjui pe Sfânta Masă a Altarului Bisericii noastre, conţinând pe însuşi Hristos Cel Euharistic din Sfânta Împărtăşanie! Apoi au fost sfinţite Sfânta Cruce din Altar împreunî cu cele două Ripide, precum şi două Sfinte Cruci de binecuvântare aflate pe Sfânta Masă. În Cateheza rostită cu această ocazie s-a explicat enoriaşilor prezenţi semnificaţia Sfântului Chivot, care a fost prefigurat în Biblia Vechiului Testament prin însuşi Chivotul Legii (2 Paralipomena 5: 5-10), iar în încheiere s-au înălţat rugăciuni pentru toţi care au donat Bisericii noastre noi aceste nepreţuite Daruri.


 

Postul Adormirii Maicii Domnului, 2017
La împlinirea unui an de la începerea zidirii absidei Sfântului Altar chiar în timpul cântării zilnice a Paraclisului, în acelaşi răstimp binecuvântat anul acesta s-a zidit Sfânta Masă a Altarului cu dimensiunile 1.60 x 1.10 x 0.96 m. Aceasta a fost deja înveşmântată în Cămaşă albă de Botez (în anticiparea Botezului de la Târnosire) din pânză albă ţesută acasă în România, la război, în fruntaşa comună românească Cucerdea de Mureş, satul mamei Păr. Paroh. Peste aceasta s-a aşezat veşmântul sărbătoresc pe albastru (în cinstea Sărbătorii Maicii Domnului) măestrit lucrat de mâinile maicilor de la Mănăstirea Muncelu din Apuseni. Concomitent s-a lucrat la deschiderea turlei Pantocratorului (atât cât au permis autorităţile irlandeze) şi s-a ridicat turla în stil inconfundabil românesc purtând cea de-a treia Cruce dintre cele patru sfinţite în data de 1 octombrie 2016.
Imortalizăm aceste momente istorice pentru Parohia noastră prin imaginile de mai jos:


Iulie 2017: Articol online despre Biserica noastră cea nouă
http://www.dryseal.ie/case-studies/first-newly-built-romanian-orthodox-church/

18 Iunie 2017: Duminica Sfinţilor Români
Mulţumim Domnului care ne-a învrednicit să serbăm festiv DUMINICA SFINŢILOR ROMÂNI, Hramul de vară al Parohiei noastre, în Biserica nouă sub proţia Preasfinţitului Părinte Ignatie, în prezenţa unui număr mare de închinători, mulţi în port tradiţional românesc, la loc de frunte având-o pe Excelenţa Sa D-na Ambasador Manuela Breazu. La finalul Sfintei Slujbe ofrandele de Hram aduse de bunii noştri enoriaşi pentru agapa parohială festivă au primit Arhiereasca Binecuvântare, spre bucuria şi părtăşia tuturor celor prezenţi, în timp ce înalţii noştri oaspeţi au fost întreţinuţi în camera parohială de către preoţii slujitori şi membri ai Consiliului Parohial.

 

30 Mai 2017: Presa irlandeză despre biserica noastră nouă
În presa online irlandeză a apărut un articol elocvent despre Biserica noastră nouă care ne face cinste! Aveţi mai jos link-ul unde puteţi accesa acest articol apărut în DUBLIN INQUIRER.
http://www.dublininquirer.com/2017/05/30/romanian-orthodoxy-finds-a-new-home-on-western-way/

 

4 Mai 2017: Venirea la noi a Sfintei Icoane a Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea 
Editorialul nostru de pe prima pagină vă informează pe larg despre minunea venirii la noi a acestei Sfinte Icoane care este copie identică şi în mărime naturală a Vestitei Icoane Făcătoare de minuni GORGOIPIKOOS închinată în Sfânta Mănăstire Dohiariu din Sfântul Munte Athos, Grădina Maicii Domnului.

 

Sfintele Paşti 2017, primele sărbători de Paşte în Biserica noastră nouă!
HRISTOS A INVIAT!
Cât de înălţător a răsunat Întâmpinarea îngerească HRISTOS A ÎNVIAT! rostită pe pământ românesc în inima Dublinului! Cu multă însufleţire, mulţimile de credincioşi au luat parte la Slujba Pascală, au primit Paşti, au avut coşurile pascale sfinţite după datină, iar la Învierea a Doua cu toţii am ciocnit un ou roşu şi am făcut împreună, ca în fiecare an, fotografia familiei parohiei.


14 Aprilie 2017: Vinerea Mare
Început în Blanchardstown, Postul Mare şi-a văzut împlinirea în Sfânta noastră Biserică cea nouă unde după cuviinţă am săvârşit toate Slujbele Săptămânii Sfintelor Patimi în Biserica cernită, în sunet domol de toacă şi în tânguit de clopot. În Vinerea Mare la amiază, după obiceiul de acum împământenit în Parohia noastră, a avut loc Luarea de pe Cruce şi Scoaterea Sfântului Epitaf. Credincioşii au facut apoi priveghere de toată ziua lângă Sfântul Mormânt al Domnului, iar seara într-o atmosferă înălţătoare am cântat Prohodul Domnului, conducându-L pe Cel fără de moarte la mormânt.


25 Martie 2017: Buna Vestire, prima Sfântă Liturghie chiar de hramul principal al parohiei noastre
Cu deplina bucurie a Învierii am slujit prima Sfântă Liturghie chiar de Praznicul Bunei Vestiri a Maicii Domnului, căreia i-am oferit în dar Crinul alb al noii noastre Biserici, preţ de grea jertfă românescă şi mistuitoare iubire de Dreaptă Credinţă şi de Neam! S-a lucrat în Biserică până către miezul nopţii spre Buna Vestire. Abia atunci s-au dat jos schelele dând la iveală pereţii uzi, abia tencuiţi. A fost un moment de taină când gălăgia şantierului s-a risipit şi primele candele s-au aprins înaintea Sfintelor Icoane! Cu toţii, şef de şantier, ziditori şi ajutători am rămas pentru un moment muţi de frumuseţea Casei lui Dumnezeu care acum intră în istorie.

 

19 Martie 2017: Ultima Duminică în Blanchardstown
Mulţime de credincioşi s-a adunat pentru ultima noastră Sfântă Liturghie în Blanchardstown! În timp ce cu încredere în Dumnezeu o pornim la drum nou de slujire, se cade să ne amintim că atunci când nimeni nu ne-a primit, Alimentara ne-a deschis uşa primindu-ne în magazia ei! Se cuvenea deci ca la finele acestei slujiri să dăm cinstea cuvenită Fam. Stângaciu Virginia şi Romică pentru cei şapte ani de găzduire şi acoperire, mai ales în primii ani, a unei părţi substanţiale din chiria noastră lunară de 1400 euro. Îndată după Slujbă totul a fost mutat în Biserica nouă, lăsând în urmă clădirea goală!

 

15 Martie 2017: Ultimul Sfânt Maslu în Blanchardstown
Începutul sfârşitului de slujire în magazia Alimentarei! Primele lucruri sfinte au fost scoase şi duse în Biserica nouă aflată încă în plin şantier! Se încheie astfel şapte ani de slujire în Blanchardstown: 2010-2017.


Zidirea bisericii noastre parohiale - Cronologie în imagini

Zidirea propriu-zisă
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016

Pregătirea şantierului
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016


2 Octombrie 2016 - Sfinţirea Crucilor noii noastre Biserici
1 August 2016 - Prima slujbă în clădirea nouă a bisericii
Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului nostru Arhiepiscop şi Mitropolit +IOSIF
The blessing of our Archbishop +IOSIF
Update 23 Martie 2016

Apelul Părintelui Irineu
Our Appeal to All who may like to help
Poster informativ
Păr. Ioan Irineu Crăciun - predica din data de 24 ianuarie 2016, referitor la noua biserică
Păr. Petru Ioan Vlaic - predica din data de 17 ianuarie 2016, referitor la noua biserică
Început de drum - prezentarea locaţiei unde vom ctitori lăcaş românesc ortodox de închinare - 14 Ianuarie 2016
Apel de suflet


Posibilităţi de a ajuta Parohia noastră

Visul nostru este acela de a zidi Casa lui Dumnezeu în mijlocul nostru, înţelegând prin aceasta atât Biserica cea vie, formată din bunii noştri credincioşi pe care ne simţim onoraţi să-i păstorim, dar şi Biserica de zid, ca Locaş Românesc de Închinare în Dublin. Pentru ca visul nostru să poată deveni realitate avem nevoie ca Dvs. înşivă să puneţi prin jertfa Dvs. o cărămidă la această Zidire care va fi de Dumnezeu răsplătită şi aici şi în veşnicie.
Toate informaţiile în acest sens vă pot fi furnizate trimiţând un email la adresa: secretariat@bisericasfintiiromani.com

Detalii bancare:
Permanent TSB, Rathfarnham
Account name: THE ROMANIAN ORTHODOX PARISH OF THE ANNUNCIATION
Acc No.: 17409283
Sorting code: 990642
Bank ID (BIC): IPBSIE2D
IBAN: IE39IPBS99064217409283

Vă mulţumim în Numele Domnului cel Răstignit şi Înviat!