Septembrie 2016

Demolarea întregii structuri de acoperiş a adus după sine pierderea tuturor ferestrelor din clădire! După demolarea zidului despărţitor dintre Altar şi Naos am rămas din toată clădirea cu doar trei ziduri în picioare! Se conturează bine acum forma semicirculară a Altarului, flancat de cele două capele laterale (în fotografie: Diaconiconul, sau Veşmântarul).
Pe 29 Septembrie PS Ignatie Mureşanul a vizitat şantierul, oferind rugăciuni pentru bunul mers al lucrărilor.

As the entire roof structure had to be removed, we lost in the process all existing windows! After demolishing also the wall separating the Altar from the Nave, we have remained with only three walls standing out of the whole building! The photos show also the first glimpse of the Sanctuary apse.