INFORMAŢII UTILE

• Reţetă mănăstirească de colivă (format .DOC sau format .PDF)
Împărtăşania copiilor şi a adolescenţilor
Pomenirea morţilor
Obţinerea calităţii de Membru (Enoriaş) al Parohiei noastre