Împărtăşania copiilor şi adolescenţilor

Privitor la împărtăşania copiilor, Părinţii şi Naşii sunt datori să ştie următoarele:

- Copiii între 0-7 ani
Se pot împărtăşi în fiecare duminică şi sărbătoare când participă la Sf. Liturghie. Lor nu li se cere post, decât să nu manânce de la intrarea în Biserică până când se împărtăşesc. Cei mai marişori, de la 5 ani în sus, trebuie să fie aduşi la Spovedania comună pe care noi o facem odată cu toţi copiii mici, în sâmbăta Floriilor.

- Copiii între 8-12 ani
Se împărtăşesc în fiecare duminică şi sărbătoare când participă la Sf. Liturghie, cu cerinţa ca ei, împreună cu părinţii lor, să se spovedească în cele patru Posturi mari de peste an sau cel puţin de Paşti. Copiilor din această grupă nu li se cere să postească înainte de a se împărtăşi, însă vor fi încurajaţi să nu stea la masă acasă în dimineaţa împărtăşirii, iar apoi abţinându-se de la orice mâncare şi băutură din momentul sosirii în Biserică şi până la primirea Sfintei Împărtăşanii.

- Adolescenţii şi tinerii de la 13 ani în sus
Vor urma exemplul celor adulţi, postind după putere şi spovedindu-se de fiecare dată înaintea primirii Sf. Împărtăşanii.