Obţinerea calităţii de Membru (Enorial) al Parohiei noastre

Parohia noastră nefiind delimitată geografic, funcţionează pe baza unui Registru parohial în care cei doritori s-au înregistrat prin completarea unui formular. Cu deosebită cinste îi considerăm pe toţi cei înscrişi ca fiind membri fondatori ai Parohiei noastre cu dorinţa de a deveni, când va dori Dumnezeu, şi Ctitori ai noi noastre Biserici. Dacă doriţi, sunteţi bineveniţi între enoriaşii noştri prin completarea acestui FORMULAR (format .PDF) (pe care va trebui să-l tipăriţi la imprimantă, să-l completaţi şi să-l aduceţi la Biserică) sau să completaţi un formular direct la Biserică. Parohia noastră este concepută ca o familie lărgită în care ne îngrijim duhovniceşte uni de altii şi împreună, preoţi şi popor, slujim lui Dumnezeu Cel în Treime închinat.