Decembrie 2016

S-a început lucrarea la bolta Altarului, lucrare de mare inginerie şi care a implicat multă expertiză profesională şi totală dăruire. Meşterul Mihai, ziditorul prea-frumoasei abside a Altarului, a pregătit cofragul din lemn pentru boltă, (o bijuterie în sine) iar Meşterul Iulian din Italia a zidit în cursul săptămânii Crăciunului întreaga boltă, din căramidă "ţesută" pe cofragul de lemn.
S-a lucrat de asemenea la acoperişul de pe Pronaos şi la acoperişul turlei Bisericii, iar vineri 23 Decembrie a avut loc minunea înălţării primei Sf. Cruci pe turla Bisericii, în strălucirea soarelui ieşit deodată cu Înălţarea ei, din cerul întunecat şi mohorât de până în acel moment.

Work was done on the Sanctuary cupola built by bricks in a unique Roman fashion. Also work was carried on the Pro-nave roof as well as on the roof of the Church tower. There the first Cross was raised on Friday, December 23rd!