Iulie 2016

Munca propriu-zisă pe şantier a început în Iulie, de îndată ce am obţinut Autorizaţia de funcţionarela Paşti 2016, şi s-au consumat cele trei luni de aşteptare necesare deschiderii şantierului.
Constrânşi de situaţie, am început cu demolările din zona Altarului şi din zona Pronaosului, ambele construcţii fiind adiacente clădirii principale şi aflându-se într-o condiţie deplorabilă şi neremediabilă.

After obtaining the Planning permission at Easter 2016 and the passing of the three-month period as required by law, the work commenced in fullness on the building site by proceeding with the necessary demolitions in the Sanctuary and Pro-nave areas.