T.inerii O.rtodocşi din P.arohie

ATENTIE ! T.O.P. ATTENTION !
(T.inerii O.rtodocşi din P.arohie)
Bine aţi venit dragi Tineri din Parohia noastră la pagina de pe site-ul Parohiei noastre care vi se adresează vouă în mod direct.
Welcome, Dear Young Friends from our Parish to this page on our Parish website which concerns you directly!
Iubite Tânâr adolescent de Credinţă Ortodoxă!
Vrei să afli câte ceva despre ce înseamnă a fi Creştin Ortodox?
Atunci vino şi tu la T.O.P.!
Întâlniri în Biserică după Sf. Liturghie în fiecare ultimă Duminică din lună. Te aşteptăm într-o atmosferă prietenească bilingvă!
Dear Orthodox Teenage friend !
Do you wish to find out more about your own Orthodox identity?
Then join us in T.O.P. !
Meetings in Church after the Liturgy on the last Sunday of the month. See you in a friendly bilingual atmosphere!


Cu regret anuntam tinerii nostri ca Intalnirile TOP se suspenda pe durata Pandemiei cauzata de noul Coronavirus: Covid 19 ( 22 martie, 2020)
With regret we announce our young friends the suspension of TOP Meetings during the Coronavirus Pandemic. (22 March 2020)
________________________________________________________________
Ce am realizat pana acum? What did we accomplish so far?
*Martie 2017– *Martie 2020  (inceputul Pandemiei)
Coordonatori: George, Emma, Ovidiu
Intalnirile TOP au continuat in fiecare ultima Duminica a fiecarei luni din anul academic. Cu un numar variat de participanti, fete si baieti, au participat in aceste intalniri (acum intrerupte de Pandemia de Noul Coronavirus) in Biserica noastra noua pe teme legate de identitatea vietii crestinesti in lumea secularizata de astazi si provocarile la care este ea supusa. S-au abordat si teme de acuta actualitate: consumul de droguri, dependenta de electronice si alcohol, sinuciderea….

*Ianuarie 2012 – Martie 2017
Coordonatori: Pr Irineu, Adrian, Stefana, Simona
Pe 29 ianuarie 2012 s-a tinut prima Intalnire TOP cu participarea a 55 de tineri adolescenti din Parohia noastra. In cei 5 ani ani care au urmat, s-au tinut lunar Intalnirile TOP in cladirea care ne-a adapostit temporar in Blanchardstown unde, intr-o atmosfera calda, bilingua si prieteneasca  s-au discutat cu precadere problemele ridicate de adolescenta, dintr-o perspectiva duhovniceasca. Un accent deosebit a fost pus pe criza identitara a tinerilor nostri apartinand primei generatii de romani din Diaspora post decembrista, insa nascuti, crescuti si educati in Irlanda si profesand Credinta Orthodoxa, ca minoritate religioasa.
In aceasta perioada, Adrian Chisa a propus tinerilor urmatoarele cicluri duhovnicesti:
CICLUL I  (2014-2015): CUNOASTEREA LUI DUMNEZEU
Dragi Tineri, să mulţumim lui Dumnezeu că din mila Sa suntem iarăşi împreună pentru a continua drumul început în Decembrie 2012. Conform tradiţiei TOP, ne vom vedea lunar în ultima duminică din lună. În prezenţa tainică a lui Dumnezeu şi cu ajutorul Părintelui nostru drag Ioan Irineu Crăciun, împreuna cu Ovidiu vom începe drumul pe data de 28 Septembrie 2014 şi îl vom sfârşi pe data de 28 iunie 2015. În total 8 întâlniri.
Am dori ca aceste 8 întâlniri să le privim ca pe însăşi viaţa noastră,in 8 zile, începând cu Ziua 1 (Întâi) şi terminând cu Ultima Zi. Aşa cum fiecare zi îşi are povestea ei, aşa şi întâlnirile noastre vor avea povestea şi tematica lor. Ca atare tema propusa pe data de 28 Septembrie 2014, Ziua 1 (prima noastră întâlnire) este ziua în care ne împăcăm cu Dumnezeu.
ZIUA 1 - Ziua Împăcării cu Dumnezeu
Pentru noi, creştinii ortodocşi, Ziua 1 reprezintă ziua în care ne cerem iertare lui Dumnezeu pentru păcatele noastre şi făgăduim a nu le mai face. În această zi ne împăcăm cu Dumnezeu prin Sfânta Taină a Spovedaniei. Odată spovediţi ne naştem din nou, precum un nou-născut îşi începe prima zi de viaţă. De aceea să luăm aminte la Ziua 1, căci ea ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Să învăţăm a fi noi născuţi în toate zilele vieţii noastre!
​Dumnezeu să ne lumineze şi să ne aibă în pază!
Ziua 2 - Cunoaşterea lui Dumnezeu prin Dragoste
Dragilor, în Ziua I am păşit însăşi pe cărarea lui Dumnezeu prin Sfânta Taină a Spovedaniei. Cu toate acestea sufletele noastre sunt orfane şi fără Părinte pentru că acolo unde trebuie să locuiască însuşi Părintele Ceresc locuieşte iubirea de sine, care este o puşcărie de a mă iubi doar pe mine, şi care la rândul ei naşte iubirea de slăvire, iubirea de comoditate şi iubirea de lumesc. Imaginaţi-vă un infractor într-o celulă a unei puşcării care tânjeste zi şi noapte după o clipă de libertate. Aproape că nici nu mai mănâncă de străpungerea acestui gând. Noi dragilor am ajuns mai rău decât infractorul, pentru că astăzi nu mai ştim ce este libertatea. Noi nu numai că stăm închişi în puşcăria comodităţii numită Facebook, Twitter, televizor sau internet, dar mai şi împodobim frumos această puşcărie cu poze care mai de care şi cu mesaje lipsite de sens şi importanţă, pentru că noi căutăm ca cei din jurul nostru să ne dea un Like, alergăm ca orbii dupa Like-uri, în loc să căutăm Like-ul cel veşnic de la Tatăl Nostru Ceresc.
O să spuneţi: „bine, dar cum primim Like-ul veşnic?”. Like-ul cel veşnic dragilor îl primim ieşind din puşcăria virtuală Facebook şi Twitter, tânjind după libertate ca şi infractorul nostru, învăţând să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. Libertatea nu e „fac ce vreau”, libertatea e „sunt liber şi iubesc”. Dumnezeu nu e o idee sau o putere care locuieşte în cer, nu. Dumnezeu trebuie înţeles ca dragoste, e iubire pentru toate: pentru lume şi vrăjmaşi, pentru Biserică, pentru familie, pentru TOP, pentru cărţi, pentru societate. Dragostea porneşte de la lucruri mici, de la relaţiile cu părinţii, cu prietenii, cu profesorii, şi nu înseamnă cuvinte de dragoste adresate lor.
Aşadar, să încercăm să dobândim acest Like ceresc prin puterea de a iubi, a veni la Biserică, a veni la TOP, ascultând de părinţi şi profesori, şi căutând a avea modele pe Sfinţii Bisericii, nu modele din televizor.
Dumnezeu să ne lumineze şi să ne aibă în pază!
Day 2 - Knowing God Through Love
My dears, on Day I we stepped on the path of God through the Sacrament of Confession. But our souls are orphans and without a Father because we replaced them for the caring of oneself only. This selfishness is the prison for self-caring which brings with it repute, idleness and love for the world. Imagine a criminal in a prison cell who strives day and night for a moment of freedom. This thought is overwhelming even for a criminal who stops eating and sleeping for a slight second of liberty. But my dears, if we were to compare our lives with that of the criminal we are in a much worst position as we do not know what freedom is. We are trapped in idle prisons like Facebook, Twitter, TV and online media and as this wasn't enough we even decorate these prisons to make us feel more comfortable. And we decorate them with fashionable photos in which we are the main fashion icon and we post messages on our walls describing our senseless life. We ask for repute and appreciation of our friends, we run after Facebook Like's, instead of seeking a Like from Our Heavenly Father.
Now you will ask me, how do we get Our Father's Like? My dears, we only get this Like shall we free one another from these virtual prisons like Facebook and Twitter, seeking a moment of freedom like our criminal, learning to love God and our neighbors. When we talk about liberty, does not mean that I do what I want, but I am free and I love. Our Father is not a conception or a guy who lives in heaven, no. Our Father is love, love for all: love for the world and bad people, love for the Divine Liturgy, love for the family, love for TOP, love for books, love for society. This love begins with simple things, starting in the relationship with our parents, our friends and our teachers and does mean some sort of love letters addressed to them but obedience and offering.
Hence, let's try and earn a Like from Our Father in Heaven by loving one another, by attending the Divine Liturgy on Sundays, by attending TOP, by obeying and respecting our parents and teachers and by seeking role-models in the Church of God and not by changing the TV channels.
May God make us wise and protect us!


Ziua 3 - Cunoaşterea lui Dumnezeu prin smerenie
Dragilor, Ziua 2 ne-a învăţat să adunam Like-uri duhovniceşti prin slujirea aproapelui, participarea la Sfintele Slujbe, prezenţa la TOP şi respectul faţă de părinţi, familie şi societate. Un întreg spectru de fapte bune şi plăcute lui Dumnezeu. Ziua 3 ne învaţă smerenia şi ne îndeamnă să nu îndurăm osteneala faptei bune ca mai apoi să pierdem răsplata. Că se poate să adunăm multe Like-uri şi să nu luăm plată.
Veţi întreba: „Cum se poate una ca asta?”. Mândria dragilor, mândria. E singura patimă la care trebuie să dăm „Unlike” în lucrarea faptelor bune. Mândria şterge cu buretele toată osteneala noastră, pentru că după orice faptă bună urmează glasul vrăjmaşului. Îndată după ce am participat la Sfintele Slujbe ne-am rugat, am postit sau am fost prezenţi la TOP, ispititorul ne spune: „Uite vezi ce bun creştin şi rugător eşti tu? Vii la Biserică, la TOP, posteşti, nu-i superi pe părinţi... acum stai şi te odihneşte, că ai făcut destul”.
Oare ce vom face acum, nu vom mai lucra faptele bune? Nu vom mai veni la Biserică? Nu, dimpotrivă. Să venim la Biserică şi să sporim în faptele noastre bune, dar să NU ascultăm de glasul ispititorului. Să-i dăm „Ignore” de pe „Friends List”.
Aşadar când facem o faptă bună să o acoperim cu smerenie şi să zicem aşa lui Dumnezeu: „Doamne, eu uit toate faptele mele bune, dar tu uită toate faptele mele rele”.
Dumnezeu să ne lumineze şi să ne aibă în pază!
Day 3 - Knowing God Through Humbleness
My dears, Day II showed us that we can have many 'Likes' from our Father in Heaven by serving our neighbour needs, attending the Holy Masses, attending TOP, and showing respect and gratitude to our parents, family and society. This is a whole spectrum of good deeds welcomed by our Lord. On Day 3 however, we learn the virtue of being humble. This virtue is urging us not to endure all the hard work in doing the good deed and then lose the reward, as it is possible to have many 'Likes' and to receive nothing instead.
You will ask: “How can this be so?”. It is the pride my dears, the pride. It is the only passion we must 'Unlike' in doing the good deeds. The pride fades away all our efforts in doing the good deed. Every time we make a good deed, the voice of the enemy will be heard. Once we have attended the Holly Masses, prayed, fasted or attended TOP, the enemy will say: “You are a very good Christian because you pray a lot, you attend the Church on Sunday, you attend TOP, you fast, you respect your parents, now you can enjoy a time off and lay back”.
Does this mean that will we stop doing the good deed? Will we stop attending the church on Sundays? No. We will attend the Holy Masses and double our good deeds, but will say a definite 'NO' to the voice of the enemy. Let's ignore him from our 'Friends' List'.
Therefore, when we do a good deed we must remain humble and pray like this: 'Lord I am forgetting all my good deeds, if you are forgetting all my bad deeds'.
May God make us wise and protect us!


Day 4 – To be merciful
My beloved, first and foremost this virtue is teaching us not to despise, not to judge, not to offend our neighbour. Whether it is a friend or a person unknown to us, it needs our affection, our mercy, our love. Being merciful means to care for the one beside you, to feel for him, to listen to his needs and to TAKE PART to his suffering by saying a good word, by giving him a hug. It is about not making the person beside you feel inferior.
While at school, are we caring for our colleague who gets a bad grade? Are we helping those who struggle with maths? Are we visiting our friend and colleague who lies sick in bed and cannot come to classes? Are we helping him to recover the missed classes while on sick leave? These, are only a few examples where God is asking for mercy and we shut the door in his face. We keep him out, as we do not need him.
See how delicate this virtue is, because God is delicate, love is delicate. This is the password that we need to enter the Kingdom of God. Lets’ strive and not forget it!
May God make us wise and protect us!


Ziua 5
Ascultarea – De cine ascultam: Dumnezeu sau Mamona?
Dragilor, virtutea ascultarii ne cheama pe toti sa implinim voia lui Dumnezeu. V-ati intrebat vreodata de ce spunem ‘Faca-se voia Ta’ la rugaciunea ‘Tatal Nostru’? O spunem doar de forma? Nu. O spunem ca SLUJITORI AI LUI DUMNEZEU. Si ca slujitori, cautam a ne supune stapanului, care este Hristos - Dumnezeu. Cum ne supunem lui Hristos? Ascultand si implinind poruncile lui.
Dar noi de cine ascultam? Cui slujim? AI CUI SLUJITORI SUNTEM? Cand slujim smartphone-ului, ai cui slujitori suntem? Cand slujim Facebook-ului, ai cui slujitori suntem? Cand slujim modei, televizorului si internetului, ai cui slujitori suntem? Mai ascultam noi de Dumnezeu sau il avem pe Mamona ca nou stapan?
Slujind lui Mamona, slujim demonilor, devenind robi ai lor. Aceasta robie ne stapaneste, ne fura libertatea data de Dumnezeu creend dependenta de smartphone, Facebook, televizor, internet si moda. Vedeti prin ce mijloace ne stapanesc demonii? Vedeti cum ne facem sluji a lui Mamona fara sa stim?
Asadar, sa fugim dragilor la mila lui Dumnezeu, ca prin Taina Spovedaniei sa cerem eliberare din robia demonilor, devenind iarasi LIBERIVrea cineva sa nu fie liber?
Dumnezeu sa ne lumineze si sa ne aibe in paza!
Day 5
Virtue of Obedience – Who do we obey: God or Mammon
My beloved, being obedient calls us all to fulfil the Gods’ will. Have you ever asked yourselves why are we saying ‘Thy will be done’ in the prayer ‘Our Father’? Are we only saying it for the sake of formality? No. We pray as SERVANTS OF GOD. And, as any servant, we strive to obey our Masters’ will, the Lord Jesus Christ. How do we obey Christ? By fulfilling his commands.
But, who are we obeying in reality? WHOSE SERVANTS ARE WE? When we depend on the smartphone, whose servants are we? When we depend on Facebook, whose servants are we? When we depend on fashion, TV and internet, whose servants are we? Are we obeying God or Mammon as our new Master?
Serving Mammon, we serve the demons, becoming their slaves. This slavery owns us. It takes away the freedom given to us by God. It makes us dependent on smartphone, Facebook, TV, internet and fashion. Do you see the means that are used to enslave our freedom? Do you see how we serve Mammon and his demons without noticing it?
Therefore, lets us all embrace the mercy of God, through the Sacrament of Repentance and asking God to free us from this slavery, regaining the lost FREEDOM. Is there anyone who does not want to be free?
God makes us wise and protect us!


ZIUA 6
INOCENŢA CA VIRTUTE: Sufletul - locaşul inocenţei sau locaşul indecenţei ?
Dragilor, în partea a doua a rugăciunii Sfântului Efrem Siriul, pe care o rostim cu precădere în Sfântul şi Marele Post al Sfintelor Paşti, cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască Duhul curăţiei: “Iar duhul curăţiei … dăruieşte-l mie slugii tale”. Însă, ne-am întrebat noi vreodată ce înseamnă aceste cuvinte? O fi curăţia legată de igiena zilnică? Se referă curăţia oare la spălatul pe dinţi ori duşul cald? Nu dragilor, de altă curăţie ne vorbeste Sfântul Efrem Sirul şi anume: curăţia sufletului.
Cuăţia sufletului aduce cu ea inocenţa, puritatea, simplitatea, smerenia şi răbdarea. Un suflet curat este lipsit de murdărie şi întinare. Un suflet curat este locaş al lui Hristos.
Însă, putem noi afirma că în sufletul nostru trăieşte Hristos? Poate Hristos trăi în indecenţă? Poate Hristos privi imagini obscene? Poate Hristos locui cu onania, curvia, preacurvia şi mizeria sexuală?
Când ne vopsim unghile, buzele şi părul, oare nu batjocorim chipul lui Hristos? Când ne pensăm sprâncenele, ne punem cercei în urechi, nas ori limbă de dragul modei, oare nu batjocorim chipul lui Hristos? Vedeţi în ce murdărie şi indecenţă locuim.
De această murdărie ne cheamă Sfântul Efrem Siriul să ne curăţim. Iar de murdăria aceasta ne curăţim cu SPOVEDANIE DEASĂ.
Dumnezeu să ne lumineze şi să ne aibă în pază!
DAY 6
INNOCENCE AS A VIRTUE: The soul - sanctum of innocence or sanctum of indecency ?
My beloved, in the second part of the Lenten Prayer of Saint Ephrem the Syrian, uttered primarily over the Great Lent, we ask God to put us in the state of being free of dirt by demanding the spirit of chastity: “But give rather the spirit of chastity … to Thy servan”. But, what kind of dirt is the prayer referring to? Is this some form of body hygiene required to be taken daily? Is this referring to some form of daily routine of teeth brushing and warm baths? No dears, it is another hygiene that Saint Ephrem the Syrian is referring to: the hygiene of the soul.
This hygiene brings with it, innocence, purity, humbleness and forbearance. An innocent soul is free of dirt and stains. An innocent soul is actual sanctum for Our Lord Jesus Christ.
But, can we assert the present of Christ in our soul? Can Christ live in indecency? Can Christ watch obscene materials? Can Christ live with onanism, lust and sexual desires?
Is nail polishing, hair dying and wearing lipstick not mocking the appearance of Christ? Is the act of removing the eyebrows, ear piercing, and being fashionable not mocking the appearance of Christ? See how full of dirt we are.
It is of this dirt that Saint Ephrem the Syrian is inviting us to get rid of. And this dirt has only one cure: REGULAR CONFESSION.
May God make us wise and protect us!


ZIUA 7
Rabdarea – Mai stim oare sa rabdam?
Draga prietene, rabdarea este virtutea care te invata sa tolerezi si sa suporti greutatile si dificultatile de la scoala, fara sa cartesti. Rabdarea te cheama la ingaduinta, indurare si nadejde. Rabdarea iti arata palmele, scuiparile, insultele, loviturile si cuiele Domnului, rabdate pentru tine. Dar tu, draga prietene, mai sti oare sa rabzi?
Cand te insulta si rad de tine in bancile scolii, iti mai aduci aminte de rabdarea Domnului? Cand te ridiculizeaza, iti mai aduci aminte de rabdarea Domnului? Cand credinta ta ortodoxa este batjocorita, iti mai aduci aminte de rabdarea Domnului pe cruce? Raspunde-mi, dragul meu prieten, mai sti oare sa rabzi? Mai sti ce-i curajul? Sau cartesti, ripostezi si te lepezi de cruce?
Iar daca ma intrebi „cum ma leped de cruce”, iti spun atat dragul meu prieten: de cate ori esti „fashion”, „pierced”, „gym guy”, porti „make up” si te rusinezi de credinta ortodoxa din dorinta de a nu fi insultat si batjocorit la scoala, te lepezi de crucea Domnului, precum Petru inainte de a canta cocosul.
Asadar, pritenul meu drag, daca mai ai curaj, iti spun sa ai RABDARE. RABDARE, RABDARE, RABDARE, ... RABDARE, RABDARE, RABDARE, nu pana la prasit, ci pana la sfarsit. Pentru ca Domnul iti spune ca numai daca vei rabda pana la sfarsit te vei mantui (Matei 24:13). Iar daca numai sti sa rabzi, mergi dragul meu de te spovedeste si Domnul iti va da rabdare.
Dumnezeu sa te lumineze si sa te aibe in paza!
DAY 7
Endurance – Did we forget to endure?
Dear friend, the virtue of endurance teaches you to bear and tolerate the hardship and difficulties at school, without objecting. The voice of endurance is calling you to forbear, to tolerate and to have faith. Endurance is showing you the slaps, the spitting, the insults, the strikes and the nails endured by the Lord for you. But you, my dear friend, did you forget to endure?
When bullied and made fun of at school, do you remember the endurance of the Lord? When mocked and ridiculed, do you remember the endurance of the Lord? When your orthodox faith is mocked, do you remember the endurance of the Lord on the cross? Answer me, my dear friend, remember this endurance? Is there any bravery left in you? Or you object, retaliate and deny your cross?
Shall you ask me ‘how I deny my cross’, I tell you this my dear friend: every time you are ‘fashion’, ‘pierced’, ‘gym guy’, wear make-up and you are ashamed of the orthodox faith wishing to avoid insults and mockery at school, you deny the cross of the Lord, as Peter denied him before the rooster crowed.
Now, my dear friend, if you’re still brave, I tell you to ENDURE. ENDURANCE, ENDURANCE, ENDURANCE, … ENDURANCE, ENDURANCE, ENDURANCE, not until the first weed out, but until the end. Because it is the Lord who tells you that “he who endures to the end, will be saved” (Matthew 24:13). If you forgot to endure, go my dear friend and confess, and the Lord will teach you to endure.
May God make you wise and protect you!


ZIUA 8
Iertarea – Exista iertare fara uitare?
Draga prietene, iertarea este strigarea pe care tu o adresezi lui Dumnezeu in rugaciunea ‚Tatal nostru’: ‚Si ne iarta noua greselile noastre’. Dar ca aceasta strigare sa fie auzita, ea necesita ca si tu, dragul meu, sa ierti celor ce iti gresesc tie: ‚Precum si noi iertam gresitilor nostri’.
Insa ce iertam? Iertam o parte? Iertam de forma? Sau, iertam si nu uitam? Mai este asta iertare? Nu dragul meu, atunci cand ierti, uiti toata gresala celui ce ti-a gresit si nu-l mai consideri vinovat de nimic. Numai asa rugaciunea ta se face auzita de catre Dumnezeu.
Dragul meu prieten, sa-ti aduci aminte de aceste cuvinte ca nu cumva neuitand raul facut tie sa te rogi asa: ‚Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam, (dar nu uitam), gresitilor nostri’. Iar daca iti este greu sa uiti, spune asta la spovedanie si roaga-te lui Dumnezeu sa te invete sa ierti.
Dumnezeu sa te lumineze si sa te aiba in paza!
DAY 8
Forgiveness – Is there forgiveness without forgetting?
Dear friend, in the Lords’ prayer you cry out to God for forgiveness: ‘And forgive us our trespasses’. To be heard, however, it is necessary, my dear, that you also forgive those who trespass against you: ‘As we forgive those who trespass against us’.
But what trespasses are we required to forgive? Do we forgive some but not others? Do we forgive as a formality? Or, we forgive but not forget? Does this amount to forgiveness? No, my dear, when you forgive, you must forget all the trespassesyou must free the others of any guilt. Only by so doing God will hear your prayer.
Remember this preaching, my dear, because by not forgetting the trespasses done against you to end up praying this way: ‘And forgive us our trespasses, as we forgive, (but not forget), those who trespass against us’. If it is hard to forget, confess it to the Lord and pray to Him to teach you to forgive.
May God make you wise and protect you!


CICLUL II  (2015-2016):
SFINTII INCHISORILOR – PRIETENII DOMNULUI sau Modele vs Anti-modele

Dragul meu tanar, sa multumim lui Dumnezeu pentru ca ne aduce din nou impreuna in acest sfarsit de Septembrie. Acum il cunosti pe Domnul si sti din Ciclul I ca este bun, smerit si iubitor de fapta buna,
In Ciclul II in care pasim cu pasi marunti te invit sa cunosti prietenii Domnului. Prietenii sau casnicii Domnului nu sunt altcineva decat sfintii pe care tu ii cinstesti in Sfintele icoane si sarbatori. Ei sunt modele noastre si marturii adevarate ca tu nu esti singur in pastratea credintei strabune. In aceste intalniri iti voi prezenta o categorie aparte de oameni, romani de ai tai, rasariti din neamul tau romanesc si numiti in popor: Sfintii Inchisorilor.
Ei au preferat sa-l maturiseasca pe Hristos, lepadandu-se de orice aspiratie materiala si confort. Dar tu tanarul meu drag, ce preferi: o viata de lux sau o viata cu Hristos?
Dumnezeu sa te lumineze si sa te aibe in paza!
CICLE II, THE SAINTS OF THE PRISONS – Role moles vs Anti-role models
Dear friend, grace to the Lord for bringing us together again at this end of September. Now you know from Cicle I that the Lord is good, humble and a lover of good deed.
Stepping on finely in Cicle II, I want to introduce you to the friends of the Lord. His friends and housemates are nobody else but the saints you praise in the Holy icons. They are true testimony that you are not alone in keeping our ancestors’ faith. In these meetings, I will present a special category of people, true Romanians, risen from your Romanian nation, and called by the people: The Saints of the Prisons.
They preferred to testify Christ, disregarding any material aspiration and ease of comfort. But you dear youth friend, what do you opt for: a life of luxury or a life with Christ?
May God make you wise and protect you!

!. Valeriu Gafencu – Biserica de dupa gratii
Iti aduci aminte, tinere, cand ti-am spus ca porti chipul lui Dumnezeu si ca esti chemat de glasul lui Hristos? Dar unde te cheama Mantuitorul?
Te cheama in Biserica Lui. Hristos te cheama sa iubesti oameni pentru ca Biserica aceasta este, iubire de oameni. Ea se gaseste in interiorul tau, in inima ta. De ce inima, pentru ca inima este singurul madular din corpul uman care ofera iubire. Aceasta iubire nu are granite, nu alege, ea este infinita indiferent de etnie, religie si sex.
O asemenea Biserica a fost Valeriu Gafencu. Un tanar care intr-o viata scurta de 31 de ani a invatat sa iubeasca oamenii prin fapte, implinind cuvantul Scripturii in toata profunzimea lui: “Dragoste mai mare decat aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui sa si-l puna pentru prietenii sai” (Ioan 15:13). Bolnav grav de tubeculoza, Valeriu a daruit medicamentele primite de la prieteni unui prisonier protestant evreu, salvand-i viata dar pierzand-o pe a lui. Acesta a fost Valeriu Gafencu.
El sta inainte ca model si exemplu dovedind ca Biserica este in inima ta. Din inima ta izvoraste iubirea. Iar cand inima ta ofera iubire oamenilor, tinere, esti in Biserica lui Hristos.
Când surâzi unui întristat, când ajuţi unui bătrân să păşească mai uşor, când dai pomană săracului şi-l vizitezi pe bolnav, când rosteşti: „Doamne, ajută-mă!” eşti în Biserica lui Hristos. Când eşti bun şi îngăduitor, când nu te superi pe fratele tău, chiar dacă acesta ţi-a rănit sensibilitatea, când zici: „Doamne, iartă-l!” eşti în Biserica lui Hristos. Când munceşti cinstit acolo unde te afli şi când seara te întorci ostenit, dar cu zâmbetul pe buze la ai tăi, aducând cu tine o lumină caldă şi plină de omenie, când răscumperi răul prin iubire eşti în Biserica lui Hristos. 
(Parintele Gheorghe Calciu: Al 2-lea cuvant catre tineri – Sa zidim biserici din inimile noastre “7 Cuvinte catre tineri”)
Dumnezeu sa te lumineze si sa te aibe in paza!
Valeriu Gafencu – The Church behind the bars
Do you remember, young man, when I told you that you carry the image of God and that the voice of Christ is calling you? But where is the Saviour calling you?
He is calling you to His Church. Christ is calling you to love people because this is what the Church is, love of people. A Church which is to be found inside you, in your heart. Why the heart, because the heart is the only limb in the whole human body to offer love. This love has no boundaries, no preferences, it is infinite regardless of race, religion and gender.
One such Church was Valeriu Gafencu. A young man who in his short life of 31 years of age manged to love people by his actions, fulfilling the word of the Scripture to its fullest: “And greater love than this no man has, that a man lay down his life for his friend” (John 15:13). Being ill of tuberculosis (TB disease), Valeriu offered the medicines received from his friends to a protestant Jew fellow prisoner, saving his life but losing his own. This was Valeriu Gafencu.
He stands out as role-model and example to prove that the Church is in your heart. The love springs out from your heart. And when your heart offers love to people, young man, you are in the Church of Christ.
You are in Christ’s Church whenever you uplift someone bent down in sorrow, when you help someone elderly walk more easily, or when you give alms to the poor and visit the sick. You are in Christ’s Church when you cry out, “Lord, help me”. You are in Christ’s Church when you are patient and good, when you refuse to get angry with your brother, even if he has wounded your feelings. You are in Christ’s Church when you pray, “Lord, forgive him.” When you work honestly at your job, returning home weary in the evenings but with a smile upon your lips, bringing with you a warm and kind light; when you reply evil with love you are in Christ’s Church.
(Father George Calciu: The 2nd homily to the youth – Let us build churches from our hearts “7 Homilies to the youth”)
May God make you wise and protect you!


2. Parintele Gheorghe Calciu – CHEMAREA
Tanarul meu prieten a sosit momentul sa-ti fac cunoscut primul mare marturisitor al credintei tale ortodoxe: Parintele Gheorghe Calciu. Un tanar student la medicina care la varsta de numai 20 de ani este arestat si aruncat in inchisoare de regimul communist. Petrece 21 de ani dupa gratii, unde este scuipat, batjocorit si torturat pentru credinta. In inchisoare este supus unui experiment diabolic si fara precedent in tot blocul comunist: “Experimentul Pitesti”.
Dupa cum a fost descris mai tarziu, scopul acestui experiment a avut la baza distrugerea relatiei dintre om si Dumnezeu, prin crearea a unui ‘om nou’ folosind tortura ca unelata de reeducare. Un ‘om nou’ pentru o ‘societate noua’ materialista si atee.
Societatea noua’ este societatea in care astazi traim, unde masca comunista este inlocuita de masca libertatii. Tortura numai este folosita ca unelta de reeducare. Ea este inlocuita de o unelata noua, mult mai fina si delicata, mass-media. ‘Omul’ este reeducat astazi in laboratoarele mass-media, prin care ‘Experiment Pitesti’ este reaplicat la nivel mondial.
Aceste laboratoare sunt de fapt adevarate inchisori spirituale, a caror scop unic este incarcerarea sufletului, nu a trupului. In inchisorile comuniste, cel incarcerat a fost trupul, nu sufletul. Si ca la orice inchisoare se cer masuri de securitate. In inchisorile comuniste, detinutii erau numerotati in scopul supravegherii si identificarii. In societatea de astazi supravegherea si identificarea se face cu ajutorul unui micro-chip, gasit frecvent in pasaporte, carti de identitate, carti de credit, si smartphone-uri.
Acum este limpede ca experimentul Pitesti este reaplicat la nivel mondial si tu faci parte din el. Acum este limpede ca sufletul tau este incarcerat si tu nu ti-ai dat seama. Insa nu te temetinere prieten. Parintele Gheorghe Calciu dovedeste ca in ciuda acestui experiment omul are o chemare angelica. Parintele ne arata ca legatura dintre om si Dumnezeu este o legatura divina unde omul este chemat sa-si indeplineasca chemarea.
Vestea cea buna este ca si tu tinere prieten esti chemat. Si tu esti creat dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu (Geneza 1:27). Si tu ai o misiune de indeplinit, iar descoperirea propriei chemari te va face liber.
Dumnezeu sa te lumineze si sa te aibe in paza!
Father George Calciu – THE CALL
My younger friend, the time has arrived to introduce you to the first great confessor of your orthodox faith: Father George Calciu. A young medicine student who at only 20 years of age is arrested and sent to prison by the communist regime. He spends 21 years behind closed bars, where he is insulted, ridiculed, and tortured for his faith. In prison he is subjected to a demonic experiment unprecedented in the whole communist block: “The gulag of Pitesti”.
It was later described that the purpose of this experiment was to destroy the relationship between man and God, by creating a ‘new man’ through the use of torture - the tool of re-education. A ‘new man’ for a materialistic and atheistic ‘new society’.
The ‘new society’ is the society we live in today, where the communist mask is exchanged for the mask of liberty. Torture is no longer the tool used for re-education. It is replaced by a new tool, much softer and delicate, mass-media. The ‘man’ is re-educated today in the mass-media laboratories, in which ‘The gulag of Pitesti’ experiment is re-applied world-wide.
These laboratories are in fact true spiritual prisons, whose sole objective is the imprisonment of the soul, not the body. With the communist prison it was the body who was imprisoned, not the soul. And, with any prison, security measures must be put in place. In the communist prisons, the prisoners were numbered for the ease of surveillance and identification. With today’s society the surveillance and identification is achieved by the use of micro-chip, most commonly found in passports, ID’s, credit cards and smartphones.
It is clear now that the Pitesti experiment is re-applied world-wide and you are part of it. It is clear now that your soul is imprisoned and you did not realise. But do not fear young friend. Father George Calciu, proves that in spite of the experiment the man has an angelic call. He proves that the bond between man and God has a divine connection where the man is called to accomplish his call.
The good news is that you also are called young friend. You are also created in the image and likeness of God (Genesis 1:27). You also have a mission to fulfil and the finding of your own call will set you free.
May God make you wise and protect you!


REFLECTII:

Moartea – Intre calea Vietii si calea mortii
Dragul meu prieten, iti mai aduci aminte de ZIUA INTAI? Iti mai aduci aminte de glasul care striga: ‘SPOVEDESTE-TE’ si ‘IMPACA-TE CU DUMNEZEU’, caci spovedania e calea Vietii. Oare cand ti-am vorbit despre MILOSTENIE  ASCULTARE, INOCENTA, RABDARE si IERTARE oare nu pe calea Vietii te-am chemat? Si cand ti-am spus sa acoperi fapta buna cu DRAGOSTE si SMERENIE oare nu pe Dumnezeu te-am chemat sa-l cunosti?
Dar tu, dragul meu, ce-ai facut cu timpul tau? Oare televizorul, tableta, smartphone-ul, make-upul si pornografia au surzit auzul tau? Oare ai fost atat de ocupat pe contul de Facebook ca GLASUL POCAINTEI sa nu-l mai auzi? Adevarat, adevarat iti spun, dragul meu, ca ‘surzenia’ calea mortii este.
Iar moartea, dragul meu prieten, nu tine cont nici de tinerete, nici de batranete si ca o secera despica.. Si tie, draga prietene, iti mai spun atat: ‘POCAIESTE-TE’ si ‘IMPACA-TE CU DUMNEZEU’ ca nu candva in ceasul mortii sa zica Domnul: ‘Adevarat zic voua: Nu va cunosc pe voi’ (Matei 25:12).
Dumnezeu sa te lumineze sis a te aibe in paza!

REFLECTIONS:

The Death – Between the path of Life and the path of death
Dear friend, do you remember DAY 1? Do you remember this voice saying: ‘REPENT’ and ‘RECONCILE TO GOD’, because repentance is the path of Life. When you heard of MERCI (Day 4), OBEDIENCE (Day 5), INNOCENCE (Day 6), PATIENCE (Day 7) and FORGIVENESS (Day 8); is it not the path of Life I asked you to follow? And when I told you to cover the good deed in LOVE (Day 2) and HUMBLENESS (Day 3), is it not the Lord who uncovered to you?
But you, dear friend, what did you do with your time? Did the TV set, I-pad, smartphone, make-up and porn contributed to your hear loss? Did the Facebook account kept you too busy to hear the VOICE OF REPENTANCE? Truly, truly I say to you, my dear, that ‘deafness’ follows the path of death.
And death, dear friend, is unresponsive to old or youth. It acts like a sickle tearing everybody apart. Nor the LAST DAT is called DAY 9, as no human knows his time on earth. And to you, dear friend, I tell you once more: ‘REPENT’ and ‘RECONCILE TO GOD’ so that on your last day the Lord will not say: ‘Truly, I say to you, I do not know you‘(Matthew 25:12).
May God make you wise and protect you!


 ‘Caci precum trupul fara suflet mort este, astfel si credinta fara de fapte, moarta este’ (Iacov 2:26)

Dragilor, din cuvantul apostolului intelegem ca credinta se lucreaza impreuna cu faptele. Cele doua sunt inseparabile. Nu se poate una fara alta. Asa cum la Facebook nu poti face ‘log in’ fara parola, nici credincios nu te poti numi fara fapte. Dar sa facem un mic exercitiu de imaginatie. Sa spunem ca Imparatia Cerurilor se aseamana cu profilul de Facebook, unde ne regasim toti prietenii dragi noua. Totusi ca sa accesam profilul de Facebook avem nevoie de o parola. Daca uitam parola nu putem intra pe pagina de Facebook. Parola nu este altceva decat fapta care deschide usile Imparatiei Cerurilor. Insa vai de acela care isi uita parola in ceasul Judecatii!
Prin urmare Zilele 4 – 9 vom vorbi despre faptele care ne deschid drumul spre Imparatia Cerurilor. Temelia faptei bune are la baza doua lucruri: dragostea si smerenia. Adica exact ceea ce noi am invatat in Ziua 2 si in Ziua 3. Noi vom purcede la drum cu fapta milosteniei.

‘For as the body apart from the spirit is dead, even so faith apart from works is dead’ (James 2:26)

My beloved, from the apostles’ word we understand that our faith and our works are interdependent. The two cannot be separated. One cannot survive without the other. As on Facebook one cannot ‘log in’ without a password, neither anyone can be called a Christian Orthodox without good deeds. Lets’ imagine this example.  Lets’ say that the Kingdom of God is similar to a Facebook page, where we encounter all those that we love. But to gain access to it we all need a password. Shall we lose the password, access will be denied. This password is nothing else but the key which opens the Kingdom of God. And this key is the good deed. Now, how sorrowful will be the one that loses the password on the Judgment Day!
Thence, Day 4 – 9 will be dedicated to the working of these good deeds, the keys which open the Kingdom of God. The foundation or the starting point of any good deed is the act of love and the virtue of humbleness which we have encountered in Day 2 and in Day 3. Will start our journey with our first good deed, the virtue of being merciful.


Milostenia

Dragilor, milostenia in primul rand ne invata sa nu-l dispretuim pe cel de langa noi, sa nu-l judecam, sa nu-l jignim. Cel de langa noi, are nevoie de afectiune, de mila, de dragoste. Milostenia ne indeamna sa spunem o vorba buna, sa ascultam pe cel aflat in necaz, sa aratam ca ne pasa si ca ne doare sufletul de suferinta lui.  Sa LUAM PARTE la suferinta lui. Sa nu-l lasam nici o clipa sa se simta inferior.
Oare noi la scoala, aratam dragoste si afectiune de cel ce primeste o nota proasta? Oare il ajutam pe cel ce nu pricepe ora de matematica? Oare ii vizitam pe cei ce se imbolnavesc si nu pot veni la scoala? Mergem noi sa-I ajutam sa recupereze lectiile pierdute pe perioada absentei? Vedeti de cate ori ne bate Hristos la usa si noua nu ne pasa! Il alugam afara pe Hristos.
Milostenia este delicata, Hristos este delicat, dragostea este delicate. Aceasta este parola spre Impearatia Cerurilor. Sa ne straduim sa nu o uitam!
Dumnezeu sa ne lumineze si sa ne aibe in paza!

Bine aţi venit dragi Tineri din Parohia noastră la pagina de pe site-ul Parohiei noastre care vi se adresează vouă în mod direct.
Welcome, Dear Young Friends from our Parish to this page of our Parish website which concerns you directly!
Mai intâi copiii din Parohia noastră între 5-12 ani (vezi pagina Şcoala Parohială de pe site), iar apoi şi adolescenţii noştri se bucură de o atenţie mărită din partea Bisericii, căci ei sunt Enoriaşii noştri de mâine, prin care Biserica noastră Ortodoxă Română din Irlanda îşi va continua misiunea ei sacră în viitor.
Duminică 29 ianuarie 2012 am avut prima întâlnire cu T.inerii O.rtodocsi din P.arohia noastră (prescurtat T.O.P.) şi participarea a fost mai mult decât încurajatoare, cu mai mult de 20 de participanţi între 14-19 ani, Preotul Paroh fiind secundat ideal de Ştefana, ea însăşi abia trecută dincolo de adolescenţă!
Nu facem şcoală, nu se dă „homework” nu se pun întrebări stânjenitoare! Într-o atmosferă degajată şi prietenească încercăm împreună să găsim răspunsuri la întrebări majore ale existenţei şi să ne edificăm asupra unei dimensiuni personale a identităţii noastre comune: aceea de a fi Creştin Ortodox în lumea care ne înconjoară.
Iubite Tânâr adolescent de Credinţă Ortodoxă!
Vrei să afli câte ceva despre ce înseamnă a fi Creştin Ortodox?
Atunci vino şi tu la T.O.P.!
Întâlniri în Biserică după Sf. Liturghie în fiecare ultimă Duminică din lună. Te aşteptăm într-o atmosferă prietenească bilingvă!
Dear Orthodox Teenage friend !
Do you wish to find out more about your own Orthodox identity?
Then join us in T.O.P. !
Meetings in Church after the Liturgy on the last Sunday of the month. See you in a friendly bilingual atmosphere !


ATENTIE ! T.O.P. ATTENTION !
(T.inerii O.rtodocşi din P.arohie)
Adolescenţii noştri de azi şi enoriaşii de mâine ai Parohiei noastre (tinerii între 13-19 ani) sunt cordial invitaţi de către noi, preoţii slujitori, să participe la o serie de întâlniri informale pentru a discuta împreună problemele care ne preocupă, într-un mediu duhovnicesc şi ziditor bilingv.
Întâlnirile T.O.P. (Tinerii Ortodocşi din Parohie) au început în ianuarie 2012!
Today’s teenagers and our future parishioners (the young between 13-19 years of age) are cordially invited by us, the serving priests, to join us in a series of informal meetings in order to discuss the problems of shared concern in a bilingual, spiritual and edifying environment.
The T.O.P. (Orthodox Youth of the Parish) meetings have commenced in January 2012!
Apreciem acordul şi colaborarea părinţilor în completarea formularului care poate fi găsit in Biserica Parohiei noastre.
We appreciate the parents’ consent and collaboration in completing the form that can be found in our Parish Church.