PASTORALA DE CRĂCIUN A MITROPOLITULUI IOSIF DE LA PARIS


Preacucernice Parinte,
Iubiti frati în Domnul nostru Iisus Hristos,
„Veniti sa sarbatorim! Veniti sa praznuim! … Astazi legatura cea veche s-a dezlegat, diavolul s-a rusinat si a fugit, moartea s-a zdrobit, raiul s-a deschis, blestemul s-a pierdut, pacatul s-a alungat, înselaciunea s-a izgonit, adevarul a venit, credinta pretutindeni s-a raspândit. Vietuirea celor de pe pamânt s-a sadit, îngerii cu oamenii împreuna vietuiesc, oamenii cu îngerii fara de teama vorbesc, pentru ca Dumnezeu pe pamânt a venit si omul în cer s-a suit. Toate s-au împreunat. A venit pe pamânt, întreg fiind în ceruri. Dumnezeu fiind, S-a facut om, fara sa înceteze a fi Dumnezeu, Cuvânt nepatimitor fiind, S-a facut trup. S-a facut trup pentru ca sa Se salasluiasca întru noi…” (Sfântul Ioan Gura de Aur, Cuvânt la Nasterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ”Predici la Sarbatori Împaratesti si cuvântari de lauda la sfinti”, Editura IBMBOR, Bucuresti, 2002, p. 22-32)
Sunt cuvintele Sfântului Ioan Gura de Aur cu care ne cheama peste veacuri la bucuria Cerului si a pamântului, pe care Nasterea Fiului lui Dumnezeu ne-o aduce an de an, generatie de oameni dupa generatie. Ne cheama Fiul lui Dumnezeu Însusi la sarbatoarea Îmbracarii Sale în firea noastra cea suferinda, pentru ca pe noi sa ne îmbrace în Harul dumnezeiesc mântuitor izvorât din firea Sa cea dumnezeiasca. Se naste Fiul lui Dumnezeu pe pamânt cu fire omeneasca, ca si noi sa ne nastem din Ceruri, ca fii adoptivi ai Parintelui Ceresc. „De nu se va naste cineva de sus, nu va putea sa vada împaratia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 3) – spune Mântuitorul lui Nicodim în Evanghelia dupa Ioan. Fiul, Dumnezeu dupa fire, se naste în pestera din Betleem si ne deschide poarta Cerului si a înfierii de catre Tatal Însusi. Aceasta se petrece cu fiecare dintre noi în Taina Sfântului Botez. „De nu se va naste cineva din apa si din Duh – îi spune Mântuitorul în continuare lui Nicodim – nu va putea sa intre în împaratia lui Dumnezeu.” (Ioan 3, 5). Firea noastra cea slabita de pacat si muritoare primeste în Taina Sfântului Botez îmbracarea în Harul Duhului Sfânt, în Hristos, Cel ce S-a îmbracat întru noi si Care ne îmbraca întru El. „Caci, câti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati îmbracat.” (Galateni 3, 27).
Din apa Botezului ne nastem ca dintr-un sân, Harul Duhului Sfânt facând ca Hristos sa ia chip în noi si sa Se salasluiasca în noi, sa devenim hristofori, adica purtatori de Hristos. În Taina Sfântului Botez nu numai ca ne va naste din nou Hristos, dar ne vom naste împreuna cu El, cu El înlauntrul nostru. Mare este taina aceasta a nasterii noastre din nou! Îi patrundem si mai bine sensul acum când praznuim Nasterea Fiului lui Dumnezeu si întelegem de ce Sfântul Ioan Gura de Aur spune ca Hristos S-a nascut pe pamânt ca pe noi sa ne nasca în cer. Acesta este Botezul: nasterea noastra în cer. Este negrija fata de suferinta mortii, pentru ca portile cerului s-au deschis prin Nasterea lui Dumnezeu printre noi, pe pamânt. Portile Cerului s-au deschis astazi în ambele sensuri, nu numai ca Domnul sa se pogoare Copil în ieslea însingurata, ci si ca noi, devenind copiii Lui, sa iesim din însingurarea mortii spre cele înalte întru care Hristos ne ridica prin coborârea Sa. Mare si binecuvântata minune a ieslei din grajdul Betleemului! Cele necuvântatoare ne învata cum sa-L primim pe Cel Care vine sa ne întoarca blestemul mortii în binecuvântare, sa vindece pamântul de suferinta, sa preschimbe pestera cea rece si întunecoasa – chip al creatiei întregi lasata în mâna creaturii, a omului – în cer stralucind de lumina dumnezeirii, sa faca sa creasca în inima omului pustiita de întunericul nestiintei de Dumnezeu, izgonit din ea, Rai cuvântator, fântâna Harului dumnezeiesc din care se revarsa peste lume Iubirea, Dumnezeu Însusi.
Iubiti frati si surori,
Nu pestera doreste sa o preschimbe Hristos în cer, ci sufletul nostru, si întreaga noastra persoana. De obicei suntem botezati atunci când suntem copii. Parintii sunt cei care ne daruiesc lui Dumnezeu, Celui Care ne-a daruit lor, ca dar din dar, mai presus de orice dar închipuit de om, pentru a ne primi si a ne înscrie în Cartea Vietii si a deveni fiii Lui (cf. slujbei Sfântului Botez). Familia este deci cea prin care Dumnezeu ne cheama si a doua oara la viata, prin Botez. În familie învatam abecedarul credintei, învatam ca suntem si fiii lui Dumnezeu, nu numai ai trupului, adica ai parintilor nostri; ca suntem daruiti de Dumnezeu parintilor care ne-au nascut si ne-au crescut, nu numai pentru lumea aceasta. Familia este pentru noi începutul Raiului, locul în care învatam dragostea lui Dumnezeu revarsata peste noi prin dragostea parinteasca, locul în care primim arvuna Împaratiei cerului pentru care parintii ne-au Botezat, primindu-ne din nou în bratele lor, renascuti „din apa si din Duhul Sfânt”. La Botez suntem dusi noi, cei pamântesti, dar parintii ne primesc înapoi ceresti. Suntem dusi muritori, si ne întoarcem plini de viata, Viata Însasi salasluindu-se în noi. Suntem dusi cu mostenirea mortii în noi, suntem primiti înapoi cu mostenirea vietii, Hristos Însusi Datatorul de viata salasluindu-Se în noi.
În acest sens lucreaza Dumnezeu prin Botez, ca sa ne redea ceea ce am pierdut prin pacatul din început, si sa ne daruiasca din belsug: viata.
Iubiti credinciosi,
Anul care se încheie a fost unul în care am adâncit mai ales sensul Sfintelor Taine ale Botezului si Cununiei. Vedem astazi cât de mare este rolul familiei, întemeiata pe piatra credintei, atât în viata Bisericii cât si a societatii în care traim. În familie, prin Biserica, primim credinta mântuitoare. Însa în acelasi timp vedem si cât de putin ne cunoastem uneori propria noastra credinta si cât de necesar este sa o aprofundam pentru a o putea la rândul nostru transmite si generatiilor de dupa noi, mai ales aici în Apusul Europei, unde credinta scade în intensitate, plini fiind de grijile cele trecatoare. Traim într-o lume tot mai rece fata de Cel Care astazi S-a nascut în ieslea din Betleem. Ne trezim într-o societate care-I sarbatoreste Nasterea, dar pe El, Cel sarbatorit, nu-L mai doreste. Daca acum doua mii de ani a fost doar o pestera si o iesle care sa-L primeasca, astazi, „…pentru ieslea Lui / Betleem în lume nu-i”, cum spune colinda noastra. Însa nici Hristos nu o mai vrea pe aceea, ci doreste si tânjeste dupa inimile noastre. De aceea, sa fim parinti adevarati pentru copiii nostri si sa le aratam si prin cuvânt si prin fapta noastra pe Cel Care poate schimba frigul cel launtric în caldura cereasca nesfârsita, Care poate schimba ura în iubire, Care poate schimba timpul în vesnicie, Care poate schimba întunericul în lumina, Care poate face din inima împietrita o inima primitoare, Care poate sa vindece ranile cele ascunse, Care poate sa ma iubeasca pe mine cel ce iubesc atât de putin, Care poate schimba moartea în viata, pe Cel Care poate face din inimi, prin Nasterea Lui, ceruri.
Cel Care astazi Se naste, Hristos Domnul, sa ne binecuvinteze si sa ne daruiasca un An Nou 2012 cu împliniri si bucurii.
† Mitropolitul Iosif
Paris, Nasterea Domnului 2011