Împreună pe calea credinţei

Curs de cunoaştere şi aprofundare a Credinţei Ortodoxe pentru tinerii în vârstă  de peste 20 de ani şi toţi enoriaşii doritori

Solicitat de către tineri din Parohia noastră care şi-au exprimat dorinţa de a-şi cunoaste în mai îndeaproape propria Credinţă Ortodoxă, Cursul acesta se ţine în Biserică miercurea seara, din două în două săptămâni şi este predat de Părintele Paroh (vezi rubrica Sf. Slujbe pentru confirmarea zilei şi a orei cursului). Ca orice curs, acesta are continuitate în expunere, ceea ce necesită o participare cât mai regulată din partea cursanţilor. Bibliografia folosită constă din mai multe materiale între care de bază sunt: BIBLIA şi Călăuza de Credinţă Ortodoxă a Părintelui Cleopa de la Sihăstria. Cursul este ilustrat cu DVD-uri catehetice, foarte folositoare în fixarea învăţăturii acumulate. Cursul este de asemenea interactiv, dând posibilitatea tuturor participanţilor de a pune întrebări şi de a primi răspunsuri. Să mulţumim lui Dumnezeu că şi în aceste timpuri marcate de indiferentism religios se află totuşi doritori de a cunoaşte mai adânc Adevărurile mântuitoare ale Dreptei-Credinţe!


16. Miercuri, 9 martie 2016
Sf. Taina a Euharistiei (6)
Explicarea Liturghiei Euharistiei sau a Credinciosilor ca a doua parte a Sf. Liturghii publice.

15. Miercuri, 24 februarie 2016
Sf. Taina a Euharistiei (5)
Explicarea Liturghiei Cuvantului sau a Liturghiei Catehumenilor ca prima parte a Sf. Liturghii publice.

14. Miercuri, 10 februarie 2016
Sf. Taina a Euharistiei (4)
Structura Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gura de Aur si lucrarea demonstrativa a Sf. Proscomidii cu explicatii asupra rugaciunilor si pomenirilor care se fac.

13. Miercuri, 13 ianuarie 2016
Sf. Taina a Euharistiei (3)
Prezentarea Locasului de inchinare cu deosebire a Altarului ca si cadru sfintit unde se savarseste Sf. Euharistie prin delegatia Ierarhului materializata prin Sf. Antimis.

12.  Joi, 10 decembrie 2015
Sf. Taina a Euharistiei (2)
Sf. Euharistie in lumina Bibliei
Matei 26: 26-28  si Luca 22: 19-20 Cina cea de Taina si instituirea Sfintei Euharistii si a Preotiei insasi.
Luca 24: 30-32, Hristos istoric cel Rastignit si Inviat intra in Taina Sf. Euharistii,  1 Corinteni 11: 23-29 cum trebuie sa ne apropiem noi de Hristos Euharistic cand il primim ca pe Painea cea din cer dupa insusi Cuvantul Sau de la Ioan 6: 35

11. Joi, 26 noiembrie 2015
Sf. Taina a Euharistiei (1)
Introducere la cea mai mare dintre Tainele Bisericii, cea prin care Hristos Euharistic Insusi  devine prezent in mijlocul nostru in tot cursul istoriei, dupa Cuvantul Sau: si iata Eu cu voi sunt in toate zilele pana la sfarsitul veacului (Matei 28: 20)

10. Miercuri, 11 noiembrie 2015
Sf. Taină a Mirungerii (2)
Film documentar produs de Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române despre frumuseţea şi bogăţia extraordinară a acestei Sf. Taine, despre Plantele exotice şi aromele din Orient ce intră în compoziţia Sfântului şi Marelui Mir, despre pregătirea şi sfinţirea acestuia de către Patriarhul Ţării împreună cu toţi Ierarhii Sf. Sinod şi distribuirea lui pe cele cinci continente ale globului, pretutindeni unde sunt Biserici româneşti Dreptmăritoare.

9. Miercuri, 28 octombrie 2015
Sf. Taină a Mirungerii (1)
Texte biblice de bază: Luca 24: 49; Fapte 2: 38; Efeseni 4: 30
Instituirea Tainei şi semnificaţia ei ca experienţă personală a Rusaliilor. Implicaţiile Mirungerii în viaţa noastră ca urmare a pecetluirii primite cu Darul Duhului Sfânt şi implicaţiile Mirungerii pentru viaţa în comunitatea creştină, ca martori ai Adevărului revelat, în calitate de preoţie împărătească. Mirungerea şi Confirmarea catolică - se repetă această Taină sau se primeşte o singură dată precum Botezul? Din ce se face, cum se face, cine sfinţeşte şi când se sfinţeşte Sfântul şi Marele Mir folosit în Sf. Taină a Mirungerii?

8. Miercuri, 14 octombrie 2015
Sf. Taină a Botezului (4)
Film documentar produs de Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române despre Taina Sf. Botez, care ridică şi răspunde diferitelor întrebări legate de intrarea noastră în Biserică.

7) Miercuri, 30 septembrie 2015
Sf. Taină a Botezului (3)
Conţinutul propriei noastre Credinţe care se află în Mărturisirea Ortodoxă de Credinţă (CREZ)

6. Miercuri, 16 septembrie 2015
Sf. Taină a Botezului (2)
Întrebări legate de:
- botezul copiilor, cu răspunsuri biblice găsite la Faptele Apostolilor
2: 39-41; 16: 14-15; şi 16: 33
- botez ca semn al Legământului celui nou, paralel cu Tăierea împrejur, ca semn al Legii celei vechi (Facerea 17: 10-14)
- necesitatea Numelui creştinesc primit la Botez
- naşii de botez şi responsabilitatea lor duhovnicească faţă de fin/fină cu texte biblice la Matei 9: 2, 6-7 şi Marcu 2: 3-12

5. Miercuri, 16 septembrie 2015
Sf. Taină a Botezului (1)
Despre Sf. Taine în general, şi contextul Tainei Sf. Botez prin care intrăm în Biserică ca mădulare ale Trupului tainic al Domnului. Texte biblice spre aprofundare Ioan 3: 5 şi Matei 28: 19 cu bibliografie în Călăuza Ortodoxă P 255-265 si 482-491. Botezul ca haină de nuntă (Matei 22: 12) şi Nastere din nou (Ioan 3:5) în Aghiasma colimvitrei.

4. Joi, 25 iunie 2015
Despre cinstirea Maicii Domnului, a Sfintelor Icoane, a Sfintei Cruci şi a Sfintelor Moaşte în Biserica Ortodoxă, baza biblică şi patristică. Icoana ca martor al realităţii Întrupării Domnului.

3. Joi, 11 iunie 2015
Despre Sf. Tradiţie ca memorie completă a Bisericii primare transmisă iniţial oral, din gură în gură, parte din care a fost apoi prinsă în scris (în Noul Testament) aşa cum mărturiseşte Sf. Ioan Evanghelistul (21: 25)

2. Miercuri, 27 mai 2015
Despre Cartea Vieţii = Sfânta Scriptură sau BIBLIA, Cartea de temelie a creştinului.

1. Miercuri, 19 mai 2015
Cine suntem noi? Ce înseamnă a fi creştin? Dar Creştin Ortodox? Care sunt elementele de bază ale identităţii noastre creştin Ortodoxe? Cum ne raportăm noi la Credinţa Ortodoxă? Avem cu adevărat certitudinea aflării Credinţei celei adevărate?